ورود |  عضويت|  EN
چهارشنبه 02 مهر ماه 1399
 

barbaz@agri-es.ir

مهدی بارباز اصفهانی: مدیر شرکت شهرک های کشاورزی شعبه استان اصفهان

  شماره تماس:

 37806259

37806504

پست الکترونیک:

 barbaz@agri-es.ir

 
  شرکت شهرک های کشاورزی